Briefpapier_Stichting Inclusia.indd

Van Binnen Uit

Een gezonde relatie is voor iedereen belangrijk. Een relatie op basis van vrijwilligheid en gelijkwaardigheid. Een relatie waarbinnen je jezelf kan zijn en die geaccepteerd wordt door je omgeving. Een relatie waar geweld geen plek kent en waar kinderen veilig kunnen opgroeien en mogen zijn wie ze zijn.

Toch komen er nog te veel situaties voor waar er binnen een relatie geen sprake is van gelijkwaardigheid en zelfs geweld wordt gebruikt. Zo zijn er een aantal factoren, die bijdragen aan ongelijkwaardige verhoudingen en kunnen leiden tot partner geweld.
Dit zijn:
• Geen vrije partnerkeuze
• Geen acceptatie van seksuele en gender diversiteit
• Huwelijksdwang en gevangenschap
• Eerwraak en verstoting

De overheid hecht er belang aan dat deze thema’s bespreekbaar worden gemaakt. In dat kader verzorgt Inclusia in opdracht van Stichting Kezban een aantal bijeenkomsten.

Het komend jaar worden voor 6 groepen vrouwen in Rotterdam en omgeving, 3 bijeenkomsten georganiseerd. Tijdens deze bijeenkomsten zal een aantal van deze thema’s aan bod komen.

Contact formulier

2018 Copyright. Developed & Designed for Inclusia