Briefpapier_Stichting Inclusia.indd

Donor Dialoog

In heel Nederland registreert 40% zijn keuze in het Donorregister. Maar grote steden als Den Haag, Rotterdam, Utrecht en Amsterdam blijven achter. Er zijn daarbij opvallende verschillen tussen de verschillende wijken in deze grote steden. In woongebieden waar bewoners een lager opleidingsniveau hebben en de werkloosheid hoog is, registreert men weinig. Onbekendheid en taalproblemen als laaggeletterdheid kunnen hierbij een rol spelen. Toch is het belangrijk ook deze bewoners te informeren over het belang van registratie voor orgaandonatie. Daarom startte de NTS in 2015 samen met het Erasmus MC met Donor Dialoog Rotterdam. In de afgelopen 3 jaar zijn in Rotterdam 85 en in Den Haag 50 dialogen georganiseerd. Binnen deze dialogen zijn meer dan 2800 mensen met elkaar in dialoog gegaan. Mensen hebben geleerd wat Donorschap is en hoe het werkt en zijn met elkaar het gesprek aangegaan hoe dit vorm krijgt binnen hun cultuur en religie.

Stichting Inclusia is partner in de DonorDialoog omdat we het belangrijk vinden dat mensen begrijpen wat donorschap is zodat ze een bewuste keuze kunnen maken om wel of niet donor te worden. Het is een discussie die nu vaak uitgesteld wordt totdat de familie rond het bed van een stervende naaste zit en de artsen met de vraag komen. Ook is het thema waar omtrent veel vragen leven en men niet goed weet hoe daar binnen de eigen religie en/of cultuur naar gekeken wordt.

Vanuit Inclusia geven we geen mening of mensen wel of niet donor moeten worden maar willen we mensen informeren en aansporen om het gesprek aan te gaan binnen het gezin en het niet uit te stellen tot het moment waarop de pijn te groot is om zo’n besluit te kunnen nemen. Met de komst van de nieuwe Donor wet is het belangrijk geworden dat mensen een bewuste keuze kunnen maken en weten hoe ze deze kunnen registreren. 
Niet alleen hebben we dialogen gevoerd in verschillende gemeenschappen maar ook hebben we de NTS ondersteund met het maken van informatiemateriaal wat een meer diverse samenleving aanspreekt.

In 2020 en 2021 Trekken we het land in om in verschillende steden voorlichtingen aan te bieden over de nieuwe wet. 

 

Contact formulier

2018 Copyright. Developed & Designed for Inclusia