Ik ben, We zijn

We zien de afgelopen jaren een groeiend bewustzijn rondom racisme en discriminatie. Verschillende incidenten en de Black Lives Matters protesten hebben mensen aan het denken gezet over institutioneel racisme en hoe dat in onze samenleving ingegraveerd zit.

Op straat niveau zien we echter dat deze dialoog aan veel mensen voorbij gaat. Mensen, met name niet witte mensen ervaren discriminatie en racisme maar begrijpen het niet en weten niet goed hoe overeind te blijven en anderen in hun omgeving te ondersteunen. Witte en niet witte mensen zien allerlei verschillende termen als privileges, reverse racism, iedereen is racistisch en je mag niets meer zeggen voorbij komen. Vaak begrijpen ze deze termen niet en ervaren ze zelf verschillende vormen van uitsluiting en discriminatie waar ze juist steun in zoeken. Ze voelen zich vaak slachtoffer en geven aan niet racistisch te zijn zonder dat ze goed begrijpen wat het betekend en hoe ze zelf staan in hun privileges en het uitsluiten van anderen. We zien dat niet witte jongeren het lastig hebben met het opgroeien. Ze ervaren veel discriminatie en racisme maar krijgen vanuit het gezin weinig mee om weerbaar te zijn. Ze zoeken naar wie ze zijn en hoe ze een plek voor zichzelf kunnen vinden in de samenleving. Zij en hun ouders zijn zich weinig bewust van de processen rondom weerbaarheid, maar ook rondom de eigen vooroordelen. We zien discriminatie terug onder alle mensen, maar het bewustzijn daarover niet.

Met het traject: Ik ben, we zijn, willen in gaan zetten op de verandering van het bewustzijn van mensen ten aanzien van discriminatie en privileges. We hebben 2 trajecten ontwikkeld voor jongeren en ouders waarin we vanuit de persoon zelf dingen als beeldvorming, identiteit, privileges, discriminatie en coderingen gaan behandelen. Met elkaar bouwen we aan begrip van deze termen en verandering in bewustwording en eigen gedrag.

Met het traject willen we bijdragen aan een inclusievere samenleving waarbinnen er ruimte is voor een ieder om te zijn wie die is. Dit vraagt dat mensen leren hoe zij gecodeerd zijn en vanuit welke beelden zij naar zichzelf en de samenleving kijken, en hoe de samenleving naar hun kijkt. Met oefeningen en beschikbaar film materiaal gaan we kennis overdragen maar vooral ook een denkproces op gang brengen waarin we de deelnemers anders naar zichzelf en discriminatie gaan laten kijken. Het is een traject waarin educatie, weerbaarheid en gedragsverandering samen optrekken.

Er zijn 2 verschillende trajecten uitgewerkt voor jongeren en voor ouders.

Jongeren

Wie ben ik?

 • Hoe zie ik mezelf?
 • Hoe zien anderen mij?
 • Wat doet dit met mij?

Beeldvorming

 • Wie vd 3?
 • Wat is beeldvorming?
 • Mijn eigen beeldvorming

Privileges

 • Privilege walk
 • Mijn eigen privileges
 • Wat brengen die mij?
 • Hoe vormen die mij?
 • Hoe kijkt de samenleving naar mij?

Discriminatie/Racisme

 • Fietsendieven experiment
 • Wat is discriminatie/ racisme?
 • Hoe ervaren jongeren het?
 • Discrimineer ik zelf wel eens?

Coderingen

 • Wat zijn coderingen?
 • Herken je die?
 • Wat is de invloed ervan op wie je bent?
 • Unicorn oefening

Ouderen

Wie ben ik?

 • Hoe zie ik mezelf?
 • Hoe zien anderen mij?
 • Wat doet dit met mij?
 • Waar kracht uitputten?

Beeldvorming

 • Wat is beeldvorming?
 • Experiment kinderen met poppen
 • Mijn eigen beeldvorming
 • Hoe neem je dit mee in de opvoeding?

Coderingen

 • Wat zijn coderingen?
 • Herken je die?
 • Wat is de invloed ervan op wie je bent?
 • Unicorn oefening

Discriminatie/Racisme

 • Fietsendieven experiment
 • Wat is discriminatie/ racisme?
 • Hoe ervaren jongeren het?
 • Discrimineer ik zelf wel eens?

Opvoeding

 • Praat ik met mijn kinderen over discriminatie?
 • Wat geef ik ze mee? Bewust & onbewust.
 • Waar ligt mijn rol als ouder?