Briefpapier_Stichting Inclusia.indd

Wat doet het Inclusia?

advies | verbinden | versterken en trainen

Inclusia biedt een breed en samenhangend pakket van diensten aan waarmee we willen bijdragen aan gelijkwaardige
deelname van alle mensen aan de samenleving. We versterken, verbinden en bevorderen inclusiviteit.

Nieuws

Als expertisecentrum richten we ons met ons werk op allerlei vraagstukken die te maken hebben met mens en samenleving. Deze vraagstukken worden vaak ook in het dagelijks leven behandeld.

Thuis in MVS Steunpunt Vluchtelingen
Lees verder →
Covid informatie in de eigen taal

We zien dat er in de laatste maanden veel verandert …

Lees verder →
Start training Opvoeden in Dilemma

In de eerste week van november zijn we van start …

Lees verder →
Informeren op maat

We zien dat er in verschillende gebieden van het land …

Lees verder →

Diensten

Stichting Inclusia zet zich in om ervoor te zorgen dat een ieder gelijkwaardig kan deelnemen aan de samenleving. Deze Inclusieve samenleving is een evenwichtige samenleving waarin iedereen gelijke rechten, plichten en kansen heeft en waarin we elkaar helpen en we verbinding zoeken met elkaar. In de praktijk zien we dat er nog veel mensen zijn die uitgesloten worden of die onvoldoende kansen krijgen, kennis of kracht hebben om volwaardig deel te nemen aan deze samenleving.

Stichting Inclusia wil deze mensen vinden, versterken en de kracht geven om stappen te zetten naar gelijkwaardig deelnemen aan de samenleving. Ook willen we de samenleving meer open en toegankelijk maken zodat iedereen welkom is om gelijkwaardig deel te nemen aan deze samenleving. Discriminatie, racisme genderongelijkheid kennen geen plaats in deze samenleving.

Om te werken aan deze gelijkwaardige samenleving bieden we verschillende diensten aan:

T_ouder_worden_aankomstland

Ouder worden in aankomstland

Bekijk aanbod →
T_versterken

Versterken

Bekijk aanbod →
T_verbinden

Verbinden

Bekijk aanbod →
T_gezonde_relatie

Inclusief

Bekijk aanbod →
T_zorgen_voor_elkaar

Zorgen voor elkaar

Bekijk aanbod →
T_krachtige_jeugd

Krachtige jeugd

Bekijk aanbod →
T_nieuw_in_nederland

Nieuw in Nederland

Bekijk aanbod →
T_armoede_krachtcirkels

Armoede krachtcirkels

Bekijk aanbod →

Contact formulier

2018 Copyright. Developed for Inclusia