Logo_Inclusia_transparante_achtergrond

The power to be

Share on facebook
Facebook
Share on linkedin
LinkedIn

15% van de kinderen in de grote steden groeit op in armoede. Zij maken vaker onderdeel uit van een één ouder gezin en hebben vaker een migrantenachtergrond. Kinderen kiezen er niet voor om op te groeien in armoede maar ze ondervinden er wel de gevolgen van:

  • Kinderen tot 3 jaar die opgroeien in armoede zijn vaker onveilig gehecht.
  •  Armoede leidt tot een grotere kan op psychosociale problemen.
  • Opgroeien in armoede kan leiden tot verminderde hersenontwikkeling en minder goede emotieregulatie. Hun executieve functies (plannen/organiseren) ontwikkelen zich minder.
  • Armoede vergroot de kans op het verlaten van school zonder startkwalificatie.
  • Hoe langer een gezin in armoede leeft, hoe angstiger, ongelukkiger en afhankelijker het kind.
  • Armoede kan leiden tot sociaal isolement door uitsluiting bij activiteiten.

Ouders willen het beste voor hun kinderen, ook arme ouders. Zij zijn echter niet in staat goede zorg te bieden doordat hun armoede leidt tot stress en schaamte. Daarnaast bestaat er vaak een gebrek aan kennis. Schaamte leidt er toe dat zij zich isoleren en thuis verbergen. Door diezelfde schaamte zoeken zij geen hulp en houden zij hun kinderen bij huis, zodat niemand ziet dat ze arm zijn. Dit maakt dat de kinderen continue geconfronteerd worden met de stress, schaamte en een gebrek aan kennis. Fysieke armoede leidt dan ook bij kinderen vaak tot intellectuele armoede en inactiviteit. Terwijl er juist kracht nodig is om de vicieuze cirkel van generatie op generatie te doorbreken.

Met het project The Power To Be !Gaan we deze cirkel doorbreken. We gaan ouders met een migrantenachtergrond en uit een één ouder gezin, vaardigheden aanleren en tools aanbieden zodat zij een stimulerende omgeving voor hun kinderen kunnen creëren. We willen vrouwen bereiken die door schaamte niet met armoede willen worden geassocieerd. Om die reden richten we ons niet op groepen die al bekend zijn met armoede ondersteuning.

 Dit traject biedt ouders de mogelijkheid, een stimulerende omgeving voor hun kinderen te creëren, ook in een armoede situatie. Zij krijgen de mogelijkheid hun kracht te hervinden en hun schaamte te overwinnen. Zij krijgen informatie aangereikt over de lokale situatie en gezamenlijk bezoeken wij een aantal initiatieven om hen over die enge drempel heen te helpen.

Het traject bestaat uit 11 bijeenkomsten:

Contact formulier