Diversity

Is having a seat at the table.

De samenleving is divers, we zijn een bonte verzameling van mensen die divers zijn in onder andere gender, afkomst, huidskleur, leeftijd, religie, handicap, geaardheid en neurodiversiteit. Deze diversiteit wordt nog te vaak gezien als een uitdaging en niet als een kracht. In stellingen en overheid weten niet altijd iedereen goed te bereiken of rekening te houden met deze diversiteit in hun beleid. Vanuit Inclusia adviseren en ondersteunen we bij het maken van beleid vanuit diversiteit.