Thuis in MVS

Nieuw zijn in een stad, en niet alleen in de stad maar ook in de samenleving, de taal, het land is zwaar. Het is overweldigend, angstig, brengt veel onzekerheid en vaak ook eenzaamheid. Je moet jezelf terugvinden in een wereld die vaak zo verschilt van waar je vandaan komt. Voor een deel van de nieuwkomers is het een kans, een uitdaging, een bevrijding, eindelijk een toekomst. Voor anderen is het verlammend, eng en breekt het ze op. Maatschappelijke begeleiding is een bepalende factor in dit proces. In gesprek met ervaringsdeskundigen hebben we gekeken naar hun eerste jaar in hun nieuwe toekomst en met hun hebben we aanbod geformuleerd waarmee we nieuwkomers in Schiedam, Vlaardingen en Maassluis gaan begeleiden.

Het totale traject zal uit 12 maanden bestaan waarin binnen de eerste drie maanden extra inzet is op het organiseren van de basis. De maatschappelijke participatie is onderdeel van het gehele inburgeringstraject en zal naadloos aansluiten op de inzet van de andere partners:

HIER MOET DAT ONDUIDELIJK DING

Met de partners vormen we een vangnet rond de nieuwkomer waarin de nieuwkomer in de leiding is en met steun van de partners een nieuwe toekomst op gaat bouwen.

De maatschappelijke begeleiding vanuit ons zal drie vaste pilaren hebben:

Individuele begeleiding

Een coach wordt gekoppeld aan een groep van 5 deelnemers.In deze groep krijgen de nieuwkomers individuele begeleiding bij de basis op orde. We zetten in op empowerment en vriendschap in het team zodat we eenzaamheid vanaf de start tackelen en we samenredzaamheid bevorderen naast zelfredzaamheid.

Groepsbegeleiding

Met groepstrajecten vanuit de infopunten wordt ingezet op mentale versterking van de nieuwkomers. Ook gaan we praktische informatie geven over de samenleving en het opbouwen van de nieuwe toekomst.

Empowerment en zelfredzaamheid staan central in de groepstrajecten.

Infopunten

Met de infopunten creeren we een praktische plek waar de nieuwkomer terecht kan met alle vragen. Binnen de infopunten vormen we met partners en vrijwilligers formulierenteams waar mensen met al hun vragen terecht kunnen en ze vanuit een veilige laagdrempelige omgeving leren omgaan met loketten, kastjes en muren zodat ze ook op dit vlak zelfredzaam worden.

Het aanbod zal in nauwe samenwerking tussen de nieuwkomer en betrokken netwerk tot stand komen. Ook zullen we zorgen voor een goede afstemming met het inburgeringstraject waarin ook maatschappelijke thema’s behandelt worden, we zullen waar het kan hierop aansluiten met ons programma. We zetten een programma neer wat aan gaat sluiten op de laag van de piramide waar de nieuwkomer zich op bevind:

Het aanbod zal in nauwe samenwerking tussen de nieuwkomer en betrokken netwerk tot stand komen. Ook zullen we zorgen voor een goede afstemming met het inburgeringstraject waarin ook maatschappelijke thema’s behandelt worden, we zullen waar het kan hierop aansluiten met ons programma. We zetten een programma neer wat aan gaat sluiten op de laag van de piramide waar de nieuwkomer zich op bevind:

Basis

Individueel

Groepstraject

Wonen, inrichting wonen

Zelfportret: ruimte voor verwerking trauma en emotie

Verzekeringen, afsluiten benodigde

Armoede krachtcirkel: kennis en empowerment op financiële situatie

Inkomen, aanvragen uitkering/werk/toeslagen

Info over de samenleving

Kinderen, school, sport en contacten

Financiële uitkering

Het op orde brengen van de basis start gelijk na de intake met de coach. De coach zal met de nieuwkomer een overzicht maken van wat georganiseerd moet worden en zowel individueel als in de coaching groep gaan deze taken opgepakt worden. Ook zal de nieuwkomer hulp van het formulieren-team vanuit het infopunt krijgen zodat die gelijk went aan hoe deze processen in Nederland werken

Laag 1

Individueel

Groepstraject

Arbeidsmarkt, empowerment en coaching

Zelfportret: ruimte voor verwerking trauma en emotie

Verzekeringen, kijken naar opties

Armoede krachtcirkel: kennis en empowerment op financiële situatie

Waarderen diploma’s

Info over de samenleving

Solliciteren, hoe, cv, empowerment

-

Vrije tijd, sport en ontwikkeling

-

Laag 2

Individueel

Groepstraject

Ontwikkelplan, ambities

Weerbaar opvoeden: omgaan met tegenslagen en negatieve invloeden

Kansen/krachten

Gezonde relatie: zelfbeschikking, huiselijk geweld, LHBTIQA+

Uitdagingen, waar extra inzet nodig

Info over de samenleving

Participatie, hoe en wat

-

Laag 3

Individueel

Groepstraject

Ontwikkelplan, hoe zelfredzaam verder

Ideologische ontwikkeling: intellectuele ontwikkeling en uitdagingen

Inkomen, is het voldoende

Participatie: waardevolle participatie ontdekken

Stabiel gezin

-

Toekomstplan

-

Alle kennis die aangeboden wordt is specifiek gericht op de gemeente en een deel op de regio om daarmee de wereld van de nieuwkomer zowel dichtbij als wat ruimer veilig en vertrouwd te maken. We werken veel samen met bestaand aanbod en zullen met de coaching groepen zoveel mogelijk op verschillende plekken in de gemeenten afspreken om binding met participatie en ontspanningsplekken in de gemeenten te creëren.

In dit traject werken we samen met Novum NL