Eerste woningen staan in Mrija

Eerste woningen staan in Mrija

Wie met de Metro langs Vlaardingen west gereden is in de afgelopen week heeft het waarschijnlijk al gezien. De eerste woningen voor de wijk Mrija staan er. In deze wijk komen 387 woningen voor ontheemden uit Oekraïne die hier verblijven vanwege de oorlog in hun land. Ze krijgen in deze wijk een flexwoning waar ze in de komende drie jaar kunnen wonen. Er komen woningen voor 1 persoonshuishoudens en gezinnen. Uiteindelijk zal de wijk onderdak bieden aan 1000 ontheemden.  In de wijk zullen ook een school en activiteiten gebouwen komen.

Vanuit Inclusia zullen we de doorstroom van mensen richting de wijk begeleiden en zullen we in de wijk de sociale begeleiding oppakken.