Vader Kracht

In 2021 zullen we met de steun van de gemeente Rotterdam, het VSB fonds en het Oranje Fonds in Rotterdam aan de slag gaan met opzetten van een vadercentrum.

In Rotterdam is er net als in de meeste steden een grote inzet gericht op vrouwen met een migrantenachtergrond. Vanuit verschillende organisaties worden diverse trainingen en voorlichtingen aangeboden rondom opvoeding, ontwikkeling, empowerment, emancipatie en vele andere thema’s. We zien echter dat deze inzet er nauwelijks is gericht op de mannen. De verwachtingen van vaders zijn echter groot in de samenleving. Ze hebben een belangrijke rol binnen het gezin maar worden nu vooral gezien als de rem op de ontwikkeling van vrouwen en jongeren. Zij houden de emancipatie van hun vrouwen tegen en maken dat jongeren nog te strak opgroeien in gender rollen. Er wordt van hun verwacht dat ze aan de bak gaan om de gender gelijkheid binnen hun gezinnen te doorbreken om nieuwe rolpatronen over te nemen en met name hun dochters meer op te voeden richting economische zelfredzaamheid en zelfbeschikking.

In de dagelijkse praktijk van ons werken in Rotterdam zien we dat er veel behoefte is bij mannen om te leren. Vaders willen meer weten over opvoedingsvraagstukken, ze zijn heel erg op zoek naar wat voor vader ze zijn en wat ze kunnen doen om hun kinderen te versterken en te beschermen. Mannen zijn vaker betrokken bij mantelzorg binnen het gezin en willen meer nadenken over ouder worden in Nederland.

Het aanbod is echter nauwelijks ingesteld op deze behoefte van mannen, de informatie wordt aangeboden op tijden, locaties en manieren die goed aansluiten bij vrouwen maar die mannen buitensluiten. Ook zien we dat mannen de behoefte hebben om deze onderwerpen te verkennen met andere mannen en nog niet in gemengde groepen met vrouwen erbij. Ze zoeken nog heel erg naar hun eigen rol en binnen het gezin wordt er mede door de vrouwen getrokken aan de rol zonder dat de vaders daar eerst zelf aan hebben kunnen werken.

Stichting Inclusia heeft afgelopen najaar de tijd genomen om veel gesprekken te voeren met vaders, jonge vaders, opa’s, vaders van grote gezinnen en toekomstige vaders. We hebben gekeken naar wat het is om vader te zijn, wat voor vader de mannen willen zijn en wat ze nodig hebben om de vader te worden die ze willen zijn.
Uit al deze gesprekken is deze ambitie voor een vadercentrum voort gekomen. Samen met professionals en deskundigen hebben we de verhalen van de vaders vertaald naar een overzicht van knelpunten en behoeften en hebben we dit weer vertaald naar een inzet die we de komende 3 jaar willen gaan uitrollen in Rotterdam.
We gaan met sleutelpersonen (vaders) Rotterdams eerste vadercentrum opzetten. Geen fysiek vadercentrum want dat is niet wat vaders zoeken, maar een mobiel centrum wat vaders in voor hun vertrouwde en laagdrempelige omgeving opzoekt en met hun gaat werken aan hun vaderschap. Niet een dialoog of een paar bijeenkomsten maar echt investeren in vaders. We gaan ze vanuit hun eigen kracht versterken en bewust maken van het belang van vaders in de opvoeding.

Ook wij geloven dat vaders een belangrijke rol spelen in de gewenste maatschappelijke verandering van meer gelijkwaardigheid en zelfredzaamheid. Een samenleving waarin alle jongeren zichzelf kunnen zijn, divers in gender, seksuele gerichtheid, met eigen gekozen toekomst en zelfbeschikking over de relatie en gezinsopties.
Met ons vadercentrum gaan we met vaders werken aan deze stip op de horizon. Dat klinkt ver weg maar dat komt omdat het ook nog ver weg is voor vaders. Moeders hebben al flink wat stappen gezet en nu is het de tijd om krachtig en duurzaam te gaan investeren in vaders. Het zijn vaders en moeders die rolpatronen doorbreken en gelijkwaardigheid mogelijk maken. Vaders liggen met moeders aan de basis van gelijke kansen en zelfbeschikking voor hun kinderen.

Met het vadercentrum willen we werken aan de volgende doelstelling:
Het versterken van vaders in hun vader zijn, vaders empoweren, informeren, trainen en versterken zodat ze uit kunnen groeien tot de vaders die ze willen zijn en ze kunnen bijdrage aan het tot stand brengen van gelijke positie, gelijkwaardige kansen en zelfredzaamheid van hun kinderen.

Om dit doel te kunnen bereiken gaan we inzetten op de volgende subdoelstellingen:
• Vaders trainen, empoweren om als peers het gesprek aan te gaan met andere ouders
• Vadergroepen in kaart brengen en contact mee leggen
• Thema’s inzamelen die de vaders belangrijk vinden en peer vaders trainen in de gewenste thema’s
• Kennis van vaders vergroten door laagdrempelige thema bijeenkomsten te organiseren in de stad
• Vaders empoweren en bewust maken van eigen kracht en kunnen
• Vaders in contact brengen met instellingen om de kloof te overbruggen

We gaan een groep peer vaders werven en trainen die vervolgens de stad in gaan om met vaders het gesprek aan te gaan over vader zijn. Wat betekent vader zijn voor je en ben je de vader die je wil zijn. Via dialogen en trainingen gaan we de vaders de ruimte geven om zichzelf te vinden en versterken. In de komende 3 jaar gaan we intensief aan de slag met een aantal groepen vaders maar onze peers zullen ook losse bijeenkomsten in de stad organiseren over verschillende thema’s.