Briefpapier_Stichting Inclusia.indd

Expertmeetings

Stichting Inclusia vindt het van belang dat haar diensten aansluiten op de verwachtingen en behoeften van de gebruikers. Zij maakt daartoe gebruik van de kennis en ervaring zo u wilt expertise binnen haar netwerk . Op dit netwerk , dat bestaat uit een diversiteit aan mensen en professionals van verschillende etnische afkomst, gender en leeftijden kan Inclusia altijd een beroep doen voor de ontwikkeling van projecten en/of methodieken
Tijdens de ontwikkelingsfase organiseren we expertmeetings met mensen uit de doelgroep rondom een specifiek thema. We noemen dit expertmeetings omdat zij ervaringsdeskundig zijn, het gaat dan om mensen die bijvoorbeeld in armoede leven, of slachtoffer zijn van huiselijk geweld. Zij kunnen als geen ander aangeven waar de desbetreffende groep behoefte aan heeft en waar de knelpunten liggen. Ze kunnen beschrijven waar zij me geholpen waren en wat de lacunes waren binnen het reguliere hulpverleningsaanbod.

Maar ook lokale overheden en/of instellingen kunnen een beroep doen op de ervaringsdeskundigen binnen het netwerk van Inclusia. Wij hebben regelmatig op aanvraag soortgelijke expertmeetings voor gemeente en’/of instelling georganiseerd. Op basis van het advies van deze deskundigen kunnen beleid en/of aanpak aangepast worden, zodat het aansluit bij de wensen van betrokkenen.

Wanneer u binnen uw organisatie of gemeente een expertmeeting wilt organiseren rondom een thema dan kunnen we u hierbij van dienst zijn.

Voor meer informatie of een advies kunt u contact opnemen met een van onze adviseurs:
s.achour@inclusia.nl
l.schouwenburg@inclusia.nl

Contact formulier

2018 Copyright. Developed & Designed for Inclusia