Ondersteunen onderzoek

Het is belangrijk om te investeren in onderzoek. Het geeft inzicht in de ontwikkelingen van de samenleving en van uitdagingen en knelpunten. Het helpt om elkaar en systemen beter te begrijpen. Daarbij is wel belangrijk dat de deelnemers aan de onderzoeken de diversiteit van de samenleving representeren. Onderzoeksinstellingen zijn vaak nog onvoldoende in staat om deze diversiteit aan mensen te benaderen voor hun onderzoeken. Vanuit Inclusia ondersteunen we met afstemmen van de onderzoeksopzet op de te bereiken doelgroep en met het bereiken van de doelgroep om een goede representatie te waarborgen. Instellingen die we in de afgelopen jaren ondersteund hebben bij onderzoeken zijn:

  • Nederlandse Transplantatie Stichting
  • Ministerie van VWS