Expertmeetings

Ervaringsdeskundigheid is de basis van het werk van Inclusia. We geloven dat werken vanuit ervaringsdeskundigheid de basis is van Inclusie. Bij het ontwikkelen van projecten en beleid werken we altijd samen met mensen die ervaring hebben op het thema. Op dit netwerk , dat bestaat uit een diversiteit aan mensen en professionals van verschillende etnische afkomst, gender en leeftijden kan Inclusia altijd een beroep doen voor de ontwikkeling van projecten en/of methodieken. Tijdens de ontwikkelingsfase organiseren we expertmeetings met mensen uit de doelgroep rondom een specifiek thema. We noemen dit expertmeetings omdat zij ervaringsdeskundig zijn, het gaat dan om mensen die bijvoorbeeld in armoede leven, of slachtoffer zijn van huiselijk geweld. Zij kunnen als geen ander aangeven waar de desbetreffende groep behoefte aan heeft en waar de knelpunten liggen. Ze kunnen beschrijven waar zij me geholpen waren en wat de lacunes waren binnen het reguliere hulpverleningsaanbod. Maar ook lokale overheden en/of instellingen kunnen een beroep doen op de ervaringsdeskundigen binnen het netwerk van Inclusia. Wij hebben regelmatig op aanvraag soortgelijke expertmeetings voor gemeente en/of instelling georganiseerd. Op basis van het advies van deze deskundigen kunnen beleid en/of aanpak aangepast worden, zodat het aansluit bij de wensen van betrokkenen. Wanneer u binnen uw organisatie of gemeente een expertmeeting wilt organiseren rondom een thema dan kunnen we u hierbij van dienst zijn.