Werkwijze

We ontwikkelen projecten, trainingen, dialogen en activiteiten om mensen in staat te stellen gelijkwaardig deel te kunnen nemen aan de samenleving. Naast het zelf ontwikkelen van trainingen en projecten ondersteunen we ook instellingen en organisaties in het bereiken van diverse doelgroepen en bij het vertalen en overbrengen van hun boodschap naar deze doelgroepen. In opdracht van diverse instellingen maken we thema’s bespreekbaar en betrekken we doelgroepen bij thema’s. Voor gemeenten of op eigen initiatief organiseren we dialogen en debatten om gesprekken op gang te brengen en doelgroepen dichter tot elkaar te brengen. We dragen actief bij aan het terugdringen van discriminatie en racisme en vergroten kansen van jongeren in de samenleving.

Thema’s waar we actief in zijn:

  • Emancipatie van mannen en vrouwen, Zelfredzaamheid ouderen
  • Partnerkeuze, huwelijksdwang, Huiselijk geweld  
  • Empowerment jongeren en vrouwen
  • Armoede tegengaan
  • Opvoeding, Social Media, Weerbaarheid
  • Seksualiteit,Seksuele en gender diversiteit
  • Anti discriminatie, Vooroordelen, Polarisatie

Werkwijze:

De basis voor onze manier van werken wordt gevormd door de behoeften en knelpunten van de doelgroep zelf. Alles wat we ontwikkelen ontstaat in samenspraak en samenwerking met de doelgroep. De meeste thema’s waar we mee werken zijn ook vanuit deze doelgroepen geformuleerd en wanneer we in opdracht van overheden of instellingen aan de slag gaan met een thema toetsen we de inzet altijd eerst aan de behoeften van de doelgroep. Deze werkwijze maakt dat onze inzet altijd goed aansluit bij de doelgroep en de doelgroepen goed weet aan te spreken.

Onze projecten en trainingen worden altijd op locatie opgezet en uitgevoerd wat maakt dat een laagdrempelige en veilige situatie ontstaat die maakt dat mensen goed aan kunnen sluiten en zich veilig voelen om aan de slag te gaan met voor hun kwetsbare thema’s.

Stichting Inclusia kan voor het geven van de trainingen en begeleiden van bijeenkomsten en dialogen een beroep doen op een groot, ervaren en kundig netwerk van trainers en dialoogleiders. Het gaat daarbij om mensen met voldoende ervaring die divers zijn in leeftijd, gender en afkomst. Voor onze werkwijze is het belangrijk dat we met onze inzet en informatie zo goed mogelijk aansluiten bij de doelgroep, waarbij cultuur, taal en kennis van de samenleving van invloed zijn op wie op welke manier de boodschap over gaat brengen. Met regelmaat zetten we dan ook voorlichters vanuit diverse talen, gender, sociale kaders en culturen in om de inzet dichter bij de mensen te brengen en een laagdrempelige veilige situatie te creëren voor deelname.

De coördinatie van de inzet ligt altijd bij een van de adviseurs vanuit Inclusia die garant staan voor de kwaliteit van de inzet.