Belonging

Is having that voice be heard.

Gelijkwaardig deel uitmaken van de samenleving betekend dat je niet alleen gezien wordt, gehoord wordt en dat je een plek aan tafel krijgt maar het betekend ook dat je meedenkt en meebepaald wat er in de samenleving gebeurd. Het team van Inclusia is divers samengesteld met mensen met ervaringsdeskundigheid op een diversiteit aan thema’s en levenskennis. Met dit team en de doelgroepen waar we mee werken ontwikkelen we nieuwe methodieken en geven we vorm aan de uitvoering van ons werk. Gelijkwaardig en actief deel zijn op alle niveaus in de samenleving is de basis van Inclusie. Het is niet alleen meedoen aan, maar ruimte hebben om jezelf te zijn en je eigen dingen te ontwikkelen en doen.