Inclusion

Is having a voice.

Having a voice betekend dat mensen niet alleen zien dat diversiteit bestaat, dat dit gerespecteerd wordt maar ook dat deze mensen gezien worden en bereikt worden. We streven met elkaar naar een samenleving die gelijkwaardig is, waarin een ieder gelijkwaardig behandeld wordt. Het is belangrijk om te beseffen dat gelijkwaardig niet hetzelfde is als gelijk. Om gelijkwaardigheid na te streven moeten we mensen vaak juist niet gelijk behandelen. Behandel de ander niet zoals jij behandeld zou willen worden, maar zoals die behandeld wil worden. In de dagelijkse praktijk van het werk betekend dit dat we niet een werkwijze in kunnen zetten om een ieder te bereiken en te horen.