Trainingen op thema’s op basis van behoeften doelgroep

Gelijkwaardig deel kunnen nemen aan de samenleving vraagt dat er naast een gelijkwaardige samenleving en gelijkwaardige kansen een gelijkwaardig niveau van kennis en vaardigheden is om deel te kunnen nemen aan die samenleving. Mensen die nieuw in de samenleving zijn, de taal onvoldoende machtig zijn of die zich in een ongelijkwaardige positie bevinden hebben naast een veranderende samenleving ook behoefte aan het hoe ze de weg kunnen vinden in deze samenleving. Vanuit de samenleving wordt op allerlei manieren aan mensen getrokken. Mensen moeten meedoen, de “leidende cultuur” volgen, zich aanpassen en passen in de hokjes die we hier kennen. Vanuit Inclusia zien we mensen struggelen met deze verwachtingen en helpen we elkaar om hier doorheen te komen. We ontwikkelen vanuit de doelgroep trainingen en workshops waarin we aan de slag gaan met thema’s om kennis en vaardigheden over te dragen maar ook om bewustzijn te creëren rondom thema’s en mensen te helpen deze te plaatsen binnen het eigen zijn in verhouding tot de samenleving. We bieden trainingen aan rondom onder andere: opvoeden, Sociale media, Gezond ouder worden, Geluk, Emancipatie, Empowerment en Zelfbeschikking.