Power2Be

15% van de kinderen in de grote steden groeit op in armoede. Zij maken vaker onderdeel uit van een één ouder gezin en hebben vaker een migrantenachtergrond. Kinderen kiezen er niet voor om op te groeien in armoede maar ze ondervinden er wel de gevolgen van:

  • Kinderen tot 3 jaar die opgroeien in armoede zijn vaker onveilig gehecht.
  • Armoede leidt tot een grotere kan op psychosociale problemen.
  • Opgroeien in armoede kan leiden tot verminderde hersenontwikkeling en minder goede emotieregulatie. Hun executieve functies (plannen/organiseren) ontwikkelen zich minder.
  • Armoede vergroot de kans op het verlaten van school zonder startkwalificatie.
  • Hoe langer een gezin in armoede leeft, hoe angstiger, ongelukkiger en afhankelijker het kind.
  • Armoede kan leiden tot sociaal isolement door uitsluiting bij activiteiten.

Ouders willen het beste voor hun kinderen, ook ouders die het financieel zwaar hebben. Zij zijn echter niet altijd in staat goede zorg te bieden doordat hun armoede leidt tot stress en schaamte. Daarnaast bestaat er vaak een gebrek aan kennis over mogelijkheden die er zijn. Schaamte leidt er toe dat zij zich isoleren en thuis verbergen. Door diezelfde schaamte zoeken zij geen hulp en houden zij hun kinderen bij huis, zodat niemand ziet dat ze het zwaar hebben. Dit maakt dat de kinderen continue geconfronteerd worden met de stress, schaamte en een gebrek aan kennis. Fysieke armoede leidt dan ook bij kinderen vaak tot intellectuele armoede en inactiviteit. Terwijl er juist kracht nodig is om de vicieuze cirkel van generatie op generatie te doorbreken.

Met het project The Power To Be ! Zetten we in op het doorbreken van deze cirkel. We gaan ouders die het financieel zwaar hebben, vaardigheden aanleren en tools aanbieden zodat zij een stimulerende omgeving voor hun kinderen kunnen creëren. We gaan vooral de wijken in waar we weten dat mensen het zwaar hebben om de training daar aan te bieden aan willekeurige ouders zodat we juist de groepen bereiken die niet uit zichzelf aan zullen sluiten bij trainingen als deze.

Dit traject biedt ouders de mogelijkheid, een stimulerende omgeving voor hun kinderen te creëren, ook in een armoede situatie. Zij krijgen de mogelijkheid hun kracht te hervinden en hun schaamte te overwinnen. Zij krijgen informatie aangereikt over de lokale situatie en gezamenlijk bezoeken wij een aantal initiatieven om hen over de vaak te hoge drempel naar hulp heen te helpen.

Deelnemers aan het traject versterken elkaar en delen vanuit hun eigen ervaringen veel over mogelijkheden en geven elkaar kracht om dingen uit te proberen en stappen te ondernemen.

We strijden als samenleving tegen de systemen die armoede veroorzaken en in stand houden, op mens niveau investeren we in versterken van mensen die in deze situatie leven zodat ze een stukje regie terug krijgen en kleine dingen kunnen veranderen om de situatie te verbeteren.