Vaderkracht

In Rotterdam is er net als in de meeste steden een grote inzet gericht op vrouwen met een migrantenachtergrond. Vanuit verschillende organisaties worden diverse trainingen en voorlichtingen aangeboden rondom opvoeding, ontwikkeling, empowerment, emancipatie en vele andere thema’s. We zien echter dat deze inzet er nauwelijks is gericht op de mannen. De verwachtingen van vaders zijn echter groot in de samenleving. Ze hebben een belangrijke rol binnen het gezin maar worden nu vooral gezien als de rem op de ontwikkeling van vrouwen en jongeren. Zij houden de emancipatie van hun vrouwen tegen en maken dat jongeren nog te strak opgroeien in gender rollen. Er wordt van hun verwacht dat ze aan de bak gaan om de gender gelijkheid binnen hun gezinnen te doorbreken om nieuwe rolpatronen over te nemen en met name hun dochters meer op te voeden richting economische zelfredzaamheid en zelfbeschikking.

In de dagelijkse praktijk van ons werken in Rotterdam zien we dat er veel behoefte is bij mannen om te leren. Vaders willen meer weten over opvoedingsvraagstukken, ze zijn heel erg op zoek naar wat voor vader ze zijn en wat ze kunnen doen om hun kinderen te versterken en te beschermen. Mannen zijn vaker betrokken bij mantelzorg binnen het gezin en willen meer nadenken over ouder worden in Nederland.

Het aanbod is echter nauwelijks ingesteld op deze behoefte van mannen, de informatie wordt aangeboden op tijden, locaties en manieren die goed aansluiten bij vrouwen maar die mannen buitensluiten. Ook zien we dat mannen de behoefte hebben om deze onderwerpen te verkennen met andere mannen en nog niet in gemengde groepen met vrouwen erbij. Ze zoeken nog heel erg naar hun eigen rol en binnen het gezin wordt er mede door de vrouwen getrokken aan de rol zonder dat de vaders daar eerst zelf aan hebben kunnen werken.

Stichting Inclusia heeft veel gesprekken gevoerd met vaders, jonge vaders, opa’s, vaders van grote gezinnen en toekomstige vaders. We hebben gekeken naar wat het is om vader te zijn, wat voor vader de mannen willen zijn en wat ze nodig hebben om de vader te worden die ze willen zijn.

Uit al deze gesprekken is deze ambitie voor een vadercentrum voort gekomen. Samen met professionals en deskundigen hebben we de verhalen van de vaders vertaald naar een overzicht van knelpunten en behoeften.

In de afgelopen jaren hebben we in samenwerking met vaders, stichting Emancipator en het CJG een Rotterdams Vadercentrum vormgegeven waarin vaders aan de slag zijn gegaan met hun eigen vader zijn. Geen fysiek vadercentrum want dat is niet wat vaders zoeken, maar een mobiel centrum wat vaders in voor hun vertrouwde en laagdrempelige omgeving opzoekt en met hun gaat werken aan hun vaderschap. Niet een dialoog of een paar bijeenkomsten maar echt investeren in vaders. We gaan ze vanuit hun eigen kracht versterken en bewust maken van het belang van vaders in de opvoeding.

Ook wij geloven dat vaders een belangrijke rol spelen in de gewenste maatschappelijke verandering van meer gelijkwaardigheid en zelfredzaamheid. Een samenleving waarin alle jongeren zichzelf kunnen zijn, divers in gender, seksuele gerichtheid, met eigen gekozen toekomst en zelfbeschikking over de relatie en gezinsopties.

Met ons vadercentrum werken we met vaders aan deze stip op de horizon. Dat klinkt ver weg maar dat komt omdat het ook nog ver weg is voor vaders. Moeders hebben al flink wat stappen gezet en nu is het de tijd om krachtig en duurzaam te gaan investeren in vaders. Het zijn vaders en moeders die rolpatronen doorbreken en gelijkwaardigheid mogelijk maken. Vaders liggen met moeders aan de basis van gelijke kansen en zelfbeschikking voor hun kinderen.

We hebben in de afgelopen jaren gezien dat de trajecten veel betekend hebben voor de vaders omdat ze vanuit hun ingezet zijn. We hebben een beginpunt maar zij bepalen waar het eindpunt ligt en wat ze onderweg oppakken. Ook de tijd die we nemen voor de trajecten maakt dat vaders de tijd hebben om oprecht te zoeken naar zichzelf en hun vaderschap.