Armoedekrachtcirkels

De groep mensen die in Nederland  rond of onder het minimum leeft, groeit nog steeds. Steeds meer kinderen groeien op in armoede. En er zijn geen aanwijzingen dat in deze situatie snel verandering komt. De steden trachten via regelingen en particuliere initiatieven armoede te bestrijden, deze zetten echter ook niet echt zoden aan de dijk. Twee groepen worden het hardst getroffen door armoede, dit zijn vrouwen en mensen met een migratie achtergrond. Niet-westerse huishoudens vormen met 32% de grootste groep en lopen vier keer meer de kans om arm te worden dan autochtone huishoudens (7,5%). De maatschappelijke positie van vrouwen maakt dat ze nog steeds kwetsbaarder zijn en sneller tot armoede vervallen dan mannen. De situatie van arme mensen met een migratieachtergrond is slecht omdat zij onbekend zijn met het ondersteuningsaanbod, culturele belemmeringen kennen en over vertegenwoordigd zijn onder de groepen met een lagere SES. Het moge na deze opsomming duidelijk zijn dat vrouwen met een migrantenachtergrond extra kwetsbaar zijn, zij kennen naast de belemmeringen waarmee alle vrouwen te maken hebben ook nog de culturele belemmeringen en hebben over het algemeen gebrek aan kennis over de mogelijkheden van het ondersteuningsaanbod, als de schaamte hen er al niet van weerhoud om op zoek te gaan naar hulp. Inclusia is van mening dat er extra aandacht moet zijn voor deze twee meest kwetsbare groepen zodat zij de armoedecirkel kunnen doorbreken. Het is belangrijk om te investeren in gezinnen zodat minder kinderen opgroeien in armoede en het mogelijk wordt om de vicieuze cirkel van armoede van generatie op generatie te doorbreken.

We bieden trajecten aan waarin kennis en empowerment en het bieden van handvatten samen gaan om mensen in staat te stellen hun inkomenspositie te verbeteren en een weg te vinden uit de armoede.

Met de training Armoedekrachtcirkels gaan we aan de slag om mensen in een armoedesituatie te vinden, bereiken, betrekken, informeren, empoweren en aan elkaar binden. We gaan de deelnemers terug zetten in hun eigen kracht en deze kracht zo versterken dat ze gezamenlijk een  Kracht Cirkel gaan vormen die niet alleen hun eigen armoede cirkel gaan doorbreken maar die ook anderen  bewust gaan maken van hun situatie en gaan leren deze cirkel te doorbreken.

We strijden als samenleving tegen de systemen die armoede veroorzaken en in stand houden, op mens niveau investeren we in versterken van mensen die in deze situatie leven zodat ze een stukje regie terug krijgen en kleine dingen kunnen veranderen om de situatie te verbeteren.