Diensten

Armoede krachtcirkels

De groep mensen die in Nederland  rond of onder het minimum leeft, groeit nog steeds. Steeds meer kinderen groeien op in armoede. En er zijn geen aanwijzingen dat in deze situatie snel verandering komt. De steden trachten via regelingen en particuliere initiatieven armoede te bestrijden, deze zetten echter ook niet echt zoden aan de dijk.

Twee groepen worden het hardst getroffen door armoede, dit zijn vrouwen en mensen met een migratie achtergrond. Niet-westerse huishoudens vormen met 32% de grootste groep en lopen vier keer meer de kans om arm te worden dan autochtone huishoudens (7,5%). Voor Marokkaanse Nederlanders ligt dit percentage nog hoger, nl. op 35%. Turkse Nederlanders scoren iets lager dan gemiddeld: 30%.

 De maatschappelijke positie van vrouwen maakt dat ze kwetsbaarder zijn en sneller tot armoede vervallen dan mannen. De situatie van arme mensen met een migratieachtergrond is slecht omdat zij onbekend zijn met het ondersteuningsaanbod, culturele belemmeringen kennen en over vertegenwoordigd zijn onder de groepen met een lagere SES. Het moge na deze opsomming duidelijk zijn dat vrouwen met een migrantenachtergrond extra kwetsbaar zijn, zij kennen naast de belemmeringen waarmee alle vrouwen te maken hebben ook nog de culturele belemmeringen en hebben over het algemeen gebrek aan kennis over de mogelijkheden van het ondersteuningsaanbod, als de schaamte hen er al niet van weerhoud om op zoek te gaan naar hulp.

Inclusia is van mening dat er extra aandacht moet zijn voor deze twee meest kwetsbare groepen zodat zij de armoedecirkel kunnen doorbreken. Het is belangrijk om te investeren in gezinnen zodat minder kinderen opgroeien in armoede en het mogelijk wordt om de vicieuze cirkel van armoede van generatie op generatie te doorbreken.

We bieden trajecten aan voor vrouwen en mannen waarin kennis en empowerment en het bieden van handvatten samen gaan om mensen in staat te stellen hun inkomenspositie te verbeteren en een weg te vinden uit de armoede.

Trajecten die we aanbieden:

  • Vrouwenkrachtcirkels
  • The power to be