Diensten

Verbinden

De verschillen tussen de verschillende groepen in de samenleving worden groter en de segregatie neemt toe. Groepen met een hoger of lager inkomen, met een ander opleidingsniveau of met een andere etnische achtergrond treffen elkaar niet meer op een vanzelfsprekende wijze. Was het vroeger zo dat deze groepen elkaar nog wel in kerkelijke of binnen politieke en/of vakbondsorganisaties troffen, komt dat nu nog nauwelijks voor. Al deze organisaties zijn homogeen geworden. Dit maakt dat we voor elkaar ‘De ander’ worden, waar men angst voor heeft of die men veroordeeld. Zo kan er een polarisatie ontstaan waardoor men steeds verder van elkaar komt te staan.

Om deze ontwikkeling een halt toe te roepen en radicalisering, extremisme en racisme tegen te gaan is het van belang dat mensen elkaar ontmoeten, leren kennen, respecteren en accepteren. We zien nog te vaak dat mensen niet makkelijk contact te leggen met anderen of durven te participeren zelfs niet binnen hun eigen wijk.

De dialoog kan een krachtige impuls geven aan de binding en het vertrouwen tussen mensen en zij stimuleert tevens de participatie. In het belang van sociale cohesie, en het samenleven met elkaar dienen veranderingen en problemen bediscussieerd en uitgewisseld te worden, met als doel oplossingen te zoeken in plaats van weg te lopen van de verschillen.

We bieden verschillende trainingen en dialogen aan om mensen de kans te geven meer betrokken te raken bij hun wijk en de mensen die daar wonen.

  • Vrouwen maken de stad
  • Geluk zit in een klein hoekje
  • Dialogen in de wijk
  • Speeddaten met vooroordelen