Diensten

Versterken

Gelijkwaardig deelnemen aan de samenleving vraagt van de samenleving dat zij ruimte maakt voor mensen met een beperking of die  in een achterstandspositie verkeren. We zien in de praktijk dat er veel groepen zijn die door uiteenlopende oorzaken nog geen gelijkwaardige positie hebben. Mensen met een beperking, ouderen en mensen met een migrantenachtergrond  beschikken vaak niet over dezelfde kennis en vaardigheden waardoor ze onvoldoende in staat zijn om aan te sluiten bij bestaande voorzieningen en ondersteuningsmogelijkheden.

Vanuit Inclusia zijn we van mening dat iedereen een gelijkwaardige plek verdiend in de samenleving. Dat kan men realiseren n door mensen zelfredzamer  te maken door het vergroten van hun vaardigheden en zelfvertrouwen. Maar de mogelijkheden van sommige  mensen zijn beperkt, daarom vraagt het ook van de samenleving om ruimte te maken en de instellingen ook voor deze groepen toegankelijk te maken.

 Inclusia biedt verschillende trainingen zodat ook deze groepen binnen hun mogelijkheden versterkt worden en vaardigheden leren om verder te komen in het leven. Binnen ons aanbod hebben we de volgende trainingen beschikbaar die naar behoefte is aan te passen;

  • Weerbaar opvoeden
  • Een ongeluk zit in een klein hoekje
  • Mooi anders
  • Gezonde relaties