Diensten

Inclusief

Wij geloven in de inclusieve samenleving, een samenleving waar een ieder gelijkwaardig aan deel kan nemen, een samenleving waar iedereen zichzelf kan zijn, waar je vrij je religie mag beleven en waar je geaccepteerd wordt voor wie je bent.  Zover is  het echter nog niet,  veel mensen verkeren in een achterstandspositie en kunnen niet gelijkwaardige deel nemen aan de samenleving. Anderen worden belemmerd in hun mogelijkheden door dat zij niet geaccepteerd worden op basis van vooroordelen, discriminatie en racisme. Vooroordelen voeden ons wantrouwen en verlammen onze gesprekken, waardoor we vaker botsen, en elkaar niet meer weten te vinden en/of te accepteren.

Vanuit Inclusia willen we bijdragen aan het terugdringen van discriminatie en racisme door mensen bewust te maken van hun vooroordelen en  empathie  te ontwikkelen voor  ‘de ander’ in de samenleving. We bieden  de volgende trainingen en activiteiten waarbij wij de cursisten in de gelegenheid stellen zich open te stellen voor ‘de ander’ en zo bij te dragen aan een meer inclusieve samenleving.

  • Speeddaten met vooroordelen
  • Op het eerste gezicht
  • Geen daden maar woorden
  • Mooi Anders
  • Seksuele en gender diversiteit