Gelijkwaardig toegang tot informatie

Vanuit de overheid en instellingen wordt veel informatie verspreid die belangrijk is voor mensen om te krijgen en te begrijpen. We zien echter nog te vaak dat deze informatie op een manier aangeboden wordt die past bij een aantal doelgroepen maar niet bij iedereen. Gelijkwaardige toegang tot deze informatie is een belangrijk recht wat mensen hebben. Iedereen moet toegang kunnen hebben tot de informatie vanuit bijvoorbeeld de overheid. Te vaak wordt echter nog gedacht dat deze verantwoordelijkheid ligt bij de mensen die de informatie ontvangen en niet bij de zender. Wanneer iemand die laaggeletterd is de folder niet begrijpt of iemand die dak of thuisloos is de folder niet ontvangt dan is het belangrijk om af te vragen of we die verantwoordelijkheid bij hun laten of dat we als aanbieder van de informatie moeten gaan zoeken naar hoe we informatie wel bij hun gaan krijgen. Inclusia adviseert op de vormgeving van gelijkwaardige informatie campagnes en voert campagnes uit om mensen gelijkwaardig toegang tot informatie te geven.

In de afgelopen jaren hebben we campagnes uitgevoerd voor:

  • Nederlandse Transplantatiestichting over de nieuwe donorwet
  • Ministerie van VWS over de adviezen en maatregelen rondom Corona