Maatschappelijke begeleiding vluchtelingen

Wanneer vluchtelingen nieuw in Nederland zijn krijgen ze na hun periode in het AZC een huis toegewezen in een gemeente. Nieuw zijn in een stad, en niet alleen in de stad maar ook in de samenleving, de taal, het land is zwaar. Het is overweldigend, angstig, brengt veel onzekerheid en vaak ook eenzaamheid. Je moet jezelf terugvinden in een wereld die vaak zo verschilt van waar je vandaan komt. Voor een deel van de nieuwkomers is het een kans, een uitdaging, een bevrijding, eindelijk een toekomst. Voor anderen is het verlammend, eng en breekt het ze op. Maatschappelijke begeleiding is een bepalende factor in dit proces. Bij hun eerste periode in deze nieuwe gemeente krijgen ze ondersteuning van begeleiders om hun weg te vinden in hun nieuwe stad en hun nieuwe leven. In de gemeenten Maassluis, Vlaardingen en Schiedam begeleid Stichting Inclusia deze mensen de eerste 12 maanden in hun nieuwe gemeente. Deze begeleiding is erg breed en start bij alle praktische dingen rondom het verhuizen naar een nieuwe woning tot het vinden van vrije tijdsbesteding en het maken van plannen voor de toekomst in Nederland. We pakken deze begeleiding op samen met vluchtelingen die al wat langer in Nederland zijn en vanuit hun ervaring goed weten wat nodig is om je weg te vinden in een nieuwe samenleving.

Het doel van de maatschappelijke begeleiding is ervoor zorgen dat mensen zich thuis gaan voelen en hun nieuwe leven weer opbouwen.