Koken met cultuur

Wanneer mensen als vluchteling naar Nederland komen is het vaak lastig om hun weg te vinden in een nieuwe samenleving. Een groot deel van de mensen pakt het goed op en vindt hun weg snel met enige begeleiding. We zien echter ook een kleine groep die het moeilijk vind om contacten te leggen met anderen en deel te nemen aan activiteiten in de wijken waar ze wonen. Ze zijn vrij eenzaam en raken geïsoleerd omdat ze niet de sociale kracht hebben of zich te onzeker voelen over hun taal en kunnen om aan te sluiten. Een aanbod wat we hebben voor deze groep is een traject waarin mensen samen komen en koken ingezet wordt als middel om mensen de kracht te geven om uit huis te komen en actief te worden. Naast het koken wordt in groeps en individuele trajecten gewerkt aan empowerment en coaching om kracht te krijgen om stappen te zetten uit eenzaamheid. Door voor de wijk te gaan koken komen ze in contact met wijkbewoners en maken ze kennis met initiatieven die er zijn in de stad waar ze aan deel kunnen nemen. Afsluitend van het traject gaan ze ook bij enkele mogelijkheden voor vrijwilligerswerk een dagje meelopen om te kijken wat bij hun past.

We voeren deze trajecten van 12 maanden op dit moment uit in de gemeenten:

  • Maassluis
  • Vlaardingen
  • Schiedam